Bannier parochie

Button Home   button historie   button parochie   button Brigida   button Agenda
button Info   button Contact   button Links

ANBI profiel parochie st. Brigida
Gewijzigd; 15-06-2016

V
anaf begin 2016 is er 'n officiŽle website,te weten, ANBI publicatie Parochie H. Brigidadie door het bisdom Roermond wordt bijgehouden.
Helaas komen de financiŽle gegevens niet overeen met de gegevens die door het bisdom zijn goedgekeurd.
Zodra dit is aangepast zal de link naar deze website worden toegevoegd.

 

Inleiding
Om in aanmerking te komen voor de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI genoemd, dient het kerkgenootschap uiterlijk vanaf 01 januari 2016 via internet bepaalde gegevens te publiceren.
  • een staat van baten en lasten en een toelichting
  • een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema
  • een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting hierop.
Op de algemene publicatieplicht voor ANBI's zijn voor het kerkgenootschappen een tweetal uitzonderingen van toepassing:
  1. een kerkgenootschap hoeft de namen van de bestuurders niet te publiceren.
  2. een kerkgenootschap hoeft geen balans te publiceren.
Wel dient het kerkgenootschap de volgende informatie te verstrekken:
Bovenstaande informatie is afkomstig van de belastingdienst, voor meer informatie klik hier.


ANBI profiel

Algemene informatie
Rechtsvorm:             Kerkgenootschap

Statuaire naam:         RK parochie St Brigida te Noorbeek

Zoeknaam:               Parochie Noorbeek 

Website:                www.parochiesintbrigidanoorbeek.nl

Statutaire zetel:       niet van toepassing

Kvk nummer:             30269644
Het RK Kerkgenootschap in Nederland, gevestigd te 3572 AP Utrecht, Biltstraat 121, is op 16 september 2009 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht

Tot en met 31-12-2015:
RSIN:                   0026.09.411  
Groepsbeschikking de bisschoppenconferentie van de rooms-katholieke kerkprovincie)


Vanaf 01-01-2016:
RSIN:                   8241.27.857  Parochie St. Brigida.

Voor meer informatie zie de website van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Subcategorie I:         Kerkgenootschap


Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden:                6         

Is er 'n directie /
dagelijks bestuur:                   Ja

Is er 'n persoon in dienst?          Neen


Is er 'n raad van commisarissen /
 toezicht?                           Neen


Contact informatie
Bezoekadres       Postadres                  
Pley 8            Klompestraat 9
Noorbeek          6255AE  Noorbeek

Telefoonnummer:   06-15650585

Web adres:        www.parochiesintbrigidanoorbeek.nl


Financieel
Voor de staat van baten en lasten 2013 en 2014 kunt U naar de ANBI website van het bisdom Roermond, (is tijdelijk verwijderd)

De staat van baten en lasten 2014 en 2015 kunt U inzien, klik hier

 

Overig:
Hoofdlijnen beleidsplan:       -   

Doelgroep:                     Rooms katholiek

Werelddeel:                    Alleen in Nederland

Organisatiegrootte/omzet:      Organisatiegrootte, zie organigram, klik hier
                               Omzet, zie staat van baten hierboven