Bannier parochie

Button Home button historie button parochie button Brigida button Agenda
button Info button Contact button Links Button Terlinden
Welkom op de website van de Parochie Sint Brigida te Noorbeek

Nieuws
Gewijzigd 22-11-2016
Agenda komende periode:
(Voor 'n uitgebreider overzicht klikt U op de  button Agenda)

Vieringen:
Zondag 27 november
11.00 uur Woord- en Communie-
          dienst

Zaterdag 03 december
19.00 uur Hoogmis

Zondag 04 december
10.00 uur Ziekencommunie
..... uur Doopviering

Maandag 05 december
19.00 uur Leesmis

Zondag 11 december
11.00 uur Hoogmis

Zondag 18 december
09.30 uur Hoogmis

Zaterdag 24 december
18.30 uur Gezinsmis
23.00 uur Nachtmis

Zondag 25 december
10.00 uur Ziekencommunie
11.00 uur Hoogmis

Maandag 26 december
11.00 uur Hoogmis

Zaterdag 31 december
19.00 uur Eindejaarsviering

Maandag 02 januari
19.00 uur Leesmis

Zaterdag 07 januari
15.00 uur 50 jarig Huwelijksmis

Zondag 08 januari
09.30 uur Hoogmis

Zondag 15 januari
11.00 uur Hoogmis

Zaterdag 21 januari
19.00 uur Hoogmis

Zondag 29 januari
09.30 uur Hoogmis

Woensdag 01 februari
11.00 uur Hoogmis

Donderdag 02 februari
11.00 uur Hoogmis

Zondag 05 februari
11.00 uur Hoogmis 

Werkgroepen
Maandag 28 november
20.00 uur Kosteroverleg

Donderdag 01 december
20.00 uur Catechetisch Beraad

Maandag 05 december

19.30 uur Kerkbestuur

Maandag 02 januari
19.30 uur Kerkbestuur

Maandag 09 januari
20.00 uur Liturgisch Beraad

Maandag 23 januari
20.00 uur Bijeenkomst cluster             Terlinden/Margraten.

Maandag 06 februari
19.30 uur Kerkbestuur

23-10-2016: In het contactblad van oktober 2016 heeft onze pastoor 'n artikel geplaatst over meer invulling voor samenwerking. Deze tekst kunt U nog eens op uw gemak nalezen op onze website van het cluster Terlinden. Klik hier om naar het artikel te gaan.

03-10-2016: Op woensdag 2 november organiseert het Gemengd Zangkoor Avanti voor de eerste keer een Nacht der Zielen.
Het wordt een niet-kerkelijke bijeenkomst, die wel in de kerk plaats vindt en waarin we alle in het afgelopen jaar overleden inwoners van Banholt en Terhorst willen gedenken. Daarnaast kunnen intenties aangevraagd worden voor andere overledenen. Voor meer informatie zie de website van cluster Terlinden, klik hier

08-09-2016: Het dekenaat Gulpen organiseert in 2016 -2017 wederom diverse opleidingen en thema bijeenkomsten. Het zijn totaal 11 bijeenkomsten met breed scala aan mogelijkheden. Het programma staat op de website cluster Terlinden. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. Bij eventuele vragen kunt U contact opnemen met leden van het Pastoraal Overleg of van het Kerkbestuur.

08-08-2016: Op de website van het cluster Terlinden staan de links naar de films van de sacramentsprocessies in Noorbeek en Reijmerstok. De links zijn op deze website onder “Cluster nieuws” gepubliceerd. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan.

15-05-2016: Het financieel overzicht over het jaar 2015 is in te zien op de ANBI pagina,    klik hier


28-03-2016;
Op 08 janauari hebben we de rapportage geplaatst voor het herstel van de keermuur, inclusief foto's. Hier ziet U het resultaat van de restautatie met dank aan de heer Michel Loo.
Klik hier om naar de foto rapportage te gaan

19-01-2016:
Op 12 november 2015 was er 'n verdiepingsavond voor de drie parochies cluster Terlinden, op de website van cluster Terlinden heeft pastoor Graat 'n samenvatting geplaatst van deze bijeenkomst, klik hier om naar de samenvatting te gaan.

14-01-2016:
Brief bisdom ANBI publicatieplicht
Eind december 2015 ontvingen we van het bisdom 'n brief m.b.t. publicatieplicht. Er is nu 'n eigen publicatie website, zodat de gegevens van onze parochie voor geinteresserden altijd makkelijk terug te vinden zijn.
Klik hier voor naar de website te gaan.
Tevens is in deze brief het nieuwe RSIN- nummer vermeld, dit is nu 824127857.  Klik hier voor de betreffende brief van het bisdom.  


08-01-2016:
Restauratie van de keermuren rond onze kerk
Zoals u ongetwijfeld heeft gezien is de restauratie van de keermuren rond onze kerk inmiddels afgerond. Het was een zeer uitgebreide restauratie, die hard nodig was om de historische muren in hun vorm en materiaal te behouden. We zijn blij met het resultaat en hebben tot onze vreugde inmiddels van veel parochianen positieve commentaren gekregen. De aannemer Lardenoije en fa. Kleijnen hebben een mooi stuk vakmanschap laten zien. We hopen hiermee een bijdrage er aan te hebben geleverd dat ook de komende generaties Noorbekenaren  van kerk en kerkmuren kunnen blijven genieten.

Het was vanzelfsprekend geen goedkope restauratie maar gelukkig waren wij in staat om sponsoren te vinden die ongeveer driekwart van de kosten hebben bijgedragen. Wij danken in het bijzonder voor hun bijdrage:
  • Provincie Limburg
  • Gemeente eijsden-Margraten
  • Prins Bernard Cultuurfonds
  • Gravin van bylandt Stichting
  • Sieben-Meindersma Stichting
Voor rekening van onze parochie is het resterende bedrag. Wij hopen er op dat wij dit jaar bij de gezinsbijdrage een beroep op u mogen doen voor een extra bijdrage om deze kosten te kunnen opbrengen.

Vooraf is in 2013 'n foto-rapportage opgesteld, waarin de schades aan de keermuur is vastgelegd. Klik hier voor het bekijken van de rapportage.

10-12-2015:
De tarieven voor misstipendia, kerkbijdrage en grafkosten zijn in 2016 gelijk aan de tarieven van 2015 en 2014.
Voor de tarieven klik hier.

28-11-2015:
Op vrijdag 20 november waren twee kerkbestuurs- leden van cluster Terlinden aanwezig bij 'n bijeenkomst over  Veiligheid Religieus Erfgoed, voor meer informatie klik hier

04-11-2015:
Al lang zijn we in onze drie parochies van het Cluster Terlinden bezig met na te denken over onze toekomst. Sinds zowat een half jaar doen we dat op een bijzonder manier: met artikels in onze contact/parochiebladen, een enquête onder alle mensen met belangrijke vragen die ons allemaal aangaan, gesprekken, enz. Op 12 november is in het Paviljoen te Noorbeek 'n verdiepingsbijeenkomst, voor meer informatie klik hier

22-10-2015:
Hierbij treft u het recente overzicht aan van alle opleidingen en vormingen die in dekenaal verband van ons dekenaat gegeven kunnen worden. Klik hier voor dit overzicht.

12-10-2015:
Op zondag 27 september vond er 'n woord- en communiedienst plaats. De overweging die werd voorgelezen sprak de aanwezigen zeer aan. Klik hier om de overweging nog eens te lezen.

27-09-2015: 
De coördinatiegroep van de parochies Banholt, Reijmerstok en Noorbeek heeft de vieringen tot en met juli 2016 met elkaar afgestemd.
Voor meer informatie klik hierboven op "Agenda"


04-09-2015: Op de pagina m.b.t de ANBI status is het financieel overzicht 2014 toegevoegd.

28-07-2015:
Bedevaart naar Banneux. Op donderdag 10 september is weer de jaarlijkse bedevaart naar Banneux. Men vertrekt rond de klok van 09.30 uur vanaf de Pley in Noorbeek. De kosten bedragen € 13,50 en te betalen bij aanmelding. Opgave tot uiterlijk 15 augustus bij Annie Wyers, telefoonnr: 043-4578023, zie ook de folder in de kerk. Voor het programma klik hier

12-07-2015:
Als aanvulling op het nieuwsitem op 16-11-2014 over de klokken van onze kerk is het artikel van George Gubbels over een gedeelte van de geschiedenis van de Noorbeekse klokken toegevoegd, klik hier voor meer informatie over de kerkklokken.

27-05-2015:
De coördinatiegroep van de parochies Banholt, Reijmerstok en Noorbeek heeft de vieringen tot en met februari 2016 met elkaar afgestemd.
Voor meer informatie klik hierboven op "Agenda"


06-05-2015:
Sinds kort is men bezig met het inrichten van de website cluster Terlinden. Deze website is te bekijken via de bovenstaande knop "Terlinden".

11-04-2015:  
Fruhshoppen  voor vrijwilligers
Op zondag 17 mei zal na de hoogmis van 11.00 uur 'n vrijwilligersbijeenkomst plaatsvinden in het paviljoen. Vrijwillligers en hun partners zijn van harte uitgenodigd om met een drankje en 'n hapje gezellig bij te praten.


11-04-2015:
in het najaar van 2015 zal er 'n verdiepingsavond plaatsvinden samen met de parochie's van Banholt en Reijmerstok. Onderwerp zal zijn:
"Cluster Terlinden op weg naar ....?".
Als voorbereiding op deze avond is in het contactblad van april 2015 door de pastoor 'n artikel geplaatst als voorbereiding voor deze verdiepingsavond.
Klik hier voor de tekst.


02-04-2015:
De tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage in het jaar 2015 zijn gelijk aan de tarieven van 2014.
Klik hier voor meer informatie.

24-02-2015: De agenda van de pastoor van maart t/m september is aangepast, klik hier

17-01-2015:
Ook in 2015 doen we weer 'n beroep op de parochianen m.b.t. de Kerkbijdrage. Vanaf 2014 bestaat de mogelijkheid om bij periodieke giften 5 jaar of langer deze af te trekken van de belasting.
Voor de "Overeenkomst periodieke giften in geld", klik hierNieuwsberichten 2014, klik hier.

Nieuwsberichten 2013, klik hier.

Nieuwsberichten 2012, klik hier.
 
Nieuwsberichten 2011, klik hier.

Nieuwsberichten 2010, klik hier.